Besøg af rottebekæmper

6. oktober 2016

I de næste par måneder vil relevante ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper. Bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Der vil også ske kommunalt tilsyn på ejendomme i landzone med sikringsordninger.  

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Er der ikke nogen at træffe i hjemmet, bliver der afleveret en seddel med angivelse af, hvordan du kan kontakte Vej- og Parkafdelingen, hvis du har rotter.

I byzoneområder sker bekæmpelsen kun, hvis du henvender dig til Vej- og Parkafdelingen via www.hvidovre.dk/rotter.

Vær opmærksom på, at det er enhver borgers pligt at anmelde forekomst af rotter til kommunen.