Miljøbilen henter dit miljøfarlige affald

18. august 2016

Så kører Hvidovre Kommunes miljøbil snart en runde igen for at indsamle miljøfarligt affald. Det sker i dagenen den 5. til 9. september i tidsrummet fra kl. 16.00 (fredag fra kl. 15.30) til kl. 20.00. 

Miljøbilen stopper 41 forskellige steder i løbet af ugen.

Miljøbilens køreplan (link)


Miljøfarligt affald omfatter bl.a.
Alle slags batterier
Bilakkumulatorer
Frost-, sprinkler- og kølervæske
Kemikalier
Malingrester
Olieaffald
Spraydåser
Elsparepærer og lysstofrør

Dit farlige affald skal du aflevere personligt ved miljøbilen. Det er ulovligt at stille det farlige affald i forvejen på miljøbilens stoppested. Hvis du ikke har mulighed for at møde op ved miljøbilen i de annoncerede tidsrum, kan du i stedet aflevere dit farlige affald på Genbrugspladsen, Avedøreholmen 97.