Larmer det? Få tilskud til at støjisolere din bolig

Borgere, der lever med høj vejstøj, kan få hjælp til at udskifte vinduer mm.
8. august 2016

Zzzoom Zzzzooom – hvis bilerne drøner forbi din bolig, og den støj det giver, når op over 69 
decibel, så kan du søge om hjælp til at få støjisoleret din bolig.


Hvidovre Kommune har en støjpulje, som du kan få del i, hvis du er særligt udsat for vejstøj.
Sidste år fik bl.a. en ejendom med 27 lejligheder ved Åmarken Station penge fra puljen til 
støjisolering. Det er de boliger, der ligger der, hvor støjen er værst, der har førsteprioritet.

Du kan få tilskud fra støjpuljen, hvis din bolig ligger i et område, hvor støjen fra vejene omkring 
overstiger de 69 decibel. Du kan få tilskud til at støjisolere alle beboelsesrum dvs. stuer, 
soveværelser, værelser og kamre til ophold, køkkenalrum, spisekøkkener og køkkener.
Det kan være støjisolering i form af udskiftning af vinduer, altandøre og lignende samt udskiftning 
af friskluftsventiler, der kan forbedre støjisoleringen i din bolig.

Tilskuddet udgør 50% af udgiften pr. bolig, dog max. kr. 25.000 inkl. moms.

Hvis du søger om tilskud fra støjpuljen, får du besøg af en støjkonsulent fra Rambøll, der ser på din 
bolig og fortæller, hvilke løsninger, du kan få tilskud fra støjpuljen til at lave. Du skal selv stå 
for kontakten til håndværker og at få gennemført forbedringerne.

Fristen for at søge støjpuljen er den 19. september 2016. Ansøgningerne bliver prioriteret, så de 
mest støjbelastede boliger kommer i første række og så langt budgettet på ca. 900.000 kr. rækker. 

Støjniveau
På Miljøstyrelsens støjkort (nyt vindue) kan du finde din bolig og se, om den ligger i en zone med 69 dB eller mere (klik på ”Vejstøj fra 2012” og vælg ”Veje i by 4m” eller ”Veje i by 1,5m”). Din bolig skal ligge i eller på kanten af den blå eller violette zone. Hvis du er i tvivl, så indsend din ansøgning, så får du besked om du kan komme i betragtning.

Sådan søger du
Ansøgningskema
Udfyld ansøgningsskemaet og send det, så vi har det senest den 19. september 2016.
Send skemaet med e-mail til roha@ramboll.dk (mailto:roha@ramboll.dk) eller med
posten til:
Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S, att. Rói Hansen

Se kriterier for at få tilskud fra støjpuljen

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til kommunens støjkonsulent Rói
Hansen på tlf. 51 61 58 16 eller e-mail: roha@ramboll.dk (mailto:roha@ramboll.dk)