Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

KB-Nyt

Nyheder fra Kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 31. maj 2016
7. juni 2016

1. Undskyldning til Handicaprådet

Hvidovrelisten havde stillet forslag om, at Hvidovre Kommune skal erkende og undskylde, at Handicaprådet fejlagtigt blev beskyldt for at have brudt tavshedspligten i forbindelse med et høringssvar om kvalitetsstandarder for borgerstyret personlig assistance.
Borgmesteren beklagede og foreslog, at kommunalbestyrelsen fulgte Hvidovrelistens forslag, og at borgmesteren på kommunalbestyrelsens vegne giver Handicaprådet en undskyldning. Det var der bred opbakning til i kommunalbestyrelsen.

2. Justering af korrektionsreserven til Hovedstadens Letbane

Som en del af en ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane stiger Hvidovre Kommunes korrektionsreserve fra 15 til 30 procent. Korrektionsreserven er til dækning af projektusikkerheder omkring priser og mængder.
For Hvidovre Kommune, hvis ejerandel er 1,6 procent af kommunernes andel, vil den forhøjede korrektionsreserve betyde, at der i alt skal indbetales 3,4 mio. kr. ekstra i indskud til I/S Hovedstadens Letbane. Beløbet indskydes over en periode på 40 år, hvilket svarer til en årlig indbetaling på 90.000 kr.
Samme dag som kommunalbestyrelsen skulle godkende den forhøjede korrektionsreserve, blev lovforslaget om letbanen stemt igennem i Folketinget. Det skete efter et længere forløb, hvor der fra flere partiers side var blevet skabt usikkerhed om projektet, men det endte med, at alle Folketingets ni partier stemte for projektet. Letbanen kommer i første omgang ikke til at køre igennem Hvidovre Kommune, men forventningen er, at næste etape vil kunne få stop i Hvidovre.

3. Planstrategi 2015 er nu vedtaget

Planstrategi 2015 skal sikre en bæredygtig udvikling af Hvidovre og omdrejningspunktet for planstrategien er Kommunalbestyrelsens vision for kommunen, som er ”Børnenes og Familiernes By”. Desuden er der i planstrategien lagt vægt på Hvidovre som en attraktiv kommune for erhvervslivet og en kommune med fokus på naturen og klimaet.
Strategien er med godkendelsen i kommunalbestyrelsen trådt i kraft, og den vil fremover være et vigtigt pejlemærke for kommunalbestyrelsens arbejde.

4. Historisk skolebygning skal indgå i nyt børnehus

Hvidovres børnefamilier kan se frem til en ny daginstitution indenfor de kommende år. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skal bygges et nyt børnehus på adressen Bytoften 29 i Hvidovre. Et flertal valgte en model, som vil bevare den gamle historiske bygning på grunden, der tidligere har huset blandt andet Hvidovre Skole. Sammen med en nyopført bygning vil den gamle skolebygning danne rammen om et børnehus med plads til 10 børnegrupper.
Bygningen, som vil indgå i det nye børnehus, stammer helt tilbage fra slutningen af det 19. århundrede og har foruden at have huset den første skole i Hvidovre, fungeret som rådhus, dommerkontor og hjemsted for kriminalpolitiet i Hvidovre.
Et nyt børnehus på Bytoften kræver en ny lokalplan, og anlægsudgiften er beregnet til 47,5 millioner kroner.

5. Quark får midler til regnbed

Quark Centret har fået grønt lys til at opføre et 135 kvadratmeter stort regnbed, der skal sikre, at regnvandet bortledes på en hensigtsmæssig måde, og samtidig være med til at forhindre, at der står vand rundt om fårehuset på Quark.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 273.100 kr. til projektet og det finansieres af kassebeholdningen.

6. Langhøjskolen får udbedret utidssvarende elinstallationer

Langhøjskolen får nu renoveret sine elinstallationer for to millioner kroner. I forbindelse med et større renoveringsprojekt på Langhøjskolen er skolens elinstallationer blevet gennemgået, og det estimeres, at omkring 10 procent af elinstallationer ikke lever op til de aktuelle krav og skal derfor opgraderes.
Kommunens ejendomsafdeling understreger, at de utidssvarende elinstallationer ikke er til fare for skolens brugere. Det handler eksempelvis om at få kabler lagt i kabelbakker og at få fæstnet til faste bygningsdele.