Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

KB-Nyt

Nyheder fra Kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 26. april 2016
29. april 2016
1. Ja til udbygning af hospital (punkt 9)
Kommunalbestyrelsen giver Hvidovre Hospital VVM-tilladelse ti l udbygning af hospitalet.
Udbygningen af hospitalet vil betyde mere trafik til og fra Hvidovre Hospital, svarende til 1.100 biler mere i døgnet (i alt 4.000 biler i døgnet). Det meste af trafikken vil komme fra Avedøre Havnevej, og skønnes derfor ikke at få væsentlige indflydelse på miljøet. Der har ikke været nogen indsigelser eller bemærkninger til VVM-redegørelsen.

2. Lokalplan for boliger på Risbjergvej (punkt 10)
Kommunalbestyrelsen godkendte lokalplan for boliger på ejendommen Risbjergvej 322 ved siden af Risbjergskolen. Lokalplanen gør det muligt at sælge grunden til enten private eller et byggefirma, der vil opføre 1-2 boliger på grunden. Ejendommen bliver nu sendt i offentligt udbud.

3. 2015-regnskab godkendt (punkt 13)
Kommunalbestyrelsen godkendte regnskabet for 2015. Resultatet er et overskud på 237 mio. kr., de 200 mio. kr. er penge kommunen har fået ind på salg af hjemfaldsklausuler på kommunale ejendomme. De bliver lagt til kassebeholdningen.
Der er i 2015 brugt en del flere penge på anlæg, end året før. Alligevel er der ubrugte anlægsmidler, som bliver overført til i år. Driftsregnskabet er stort set i balance, der er brugt 5,7 mio. kr. mere end aftalt på servicerammen, men det skulle ikke få betydning, da servicerammen for alle kommuner bliver set under ét. 

4. Borgerrådgiver har flere sager (punkt 16)
Kommunalbestyrelsen blev orienteret om borgerrådgiverens midtvejsstatus. Den viser, at antallet af henvendelser til borgerrådgiveren er steget med 26 procent. Stigningen bunder formentlig i en styrket kommunikationsindsats med bl.a. omtale i lokalavisen. 
Det er fortsat ”sagsbehandlingstid og manglende svar”, der klages hyppigst over.  
Borgerrådgiveren laver hvert år en årsberetning.

5. Skærpede krav til leverandører af hjemmehjælp (punkt 17)
For at give borgere med en privat hjemmehjælpsleverandør større tryghed har Kommunalbestyrelsen ovenpå et par konkrete konkurser blandt private leverandører nu besluttet at skærpe kravene til leverandører af hjemmehjælp. Det betyder bl.a., at der stilles nye krav til medarbejdernes uddannelse og til firmaets økonomi. De nye skærpede krav forventes at træde i kraft i slutningen af 2016, og kan få betydning for borgere, der modtager hjemmehjælp fra private leverandører. Det gør cirka en tredjedel af hjemmehjælpsmodtagerne.

6.  Pølsevogn og juletræssælger slipper for arealleje  (punkt 24)
Det skal ikke længere koste noget at stille en pølsevogn op eller sælge juletræer i Hvidovre Kommune.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at følge i Københavns Kommunes fodspor og ændre reglerne for mobile stadepladser. Det er stadepladser, hvor ”vognen/staden” flyttes hver dag.
Fremover bliver det gratis at have en stadeplads under 20 m2, mens der stadig skal betale leje for stadepladser over 20 m2, som fx Torvecaféen på Hvidovre Torv.
Der er i dag mulighed for etablering af 17 stadepladser i Hvidovre, men de er ikke alle i brug.
Man kan læse mere om stadepladserne og se, hvor de ligger samt ansøge elektronisk om at få en stadeplads på:
Brug af offentligt areal