Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Nyt fra kommunalbestyrelsen

Kort information om udvalgte punkter på kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2016
4. april 2016
Der tegnes og beregnes videre på bymidten (pkt. 4)
Kommunalbestyrelsen har godkendt den videre proces for arbejdet med en helhedsplan for Hvidovre Bymidte. Efter at det i november 2015 blev vedtaget, at det er tegnestuen Vandkunsten, der skal arbejde videre med helhedsplanen baseret på deres eget forslag og 11 fokuspunkter fra tegnestuen BCVA’s projekt, skal der nu tegnes og regnes videre. I foråret vil Vandkunsten arbejde videre på helhedsplanen, samtidig med at Hvidovre Kommune udarbejder en såkaldt business case, der skal vise økonomiske omkostninger, nytte-effekter og risici i projektet. Begge dele vil op til sommerferien blive fremlagt for politikere og borgere i Hvidovre – og for et bymidte-udvalg, der bl.a. skal være garant for, at de fokusområder for bymidten, der blev vedtaget i 2015, bliver tilgodeset. Bymidte-udvalget vil være identisk med det bedømmelsesudvalg, der sidste år havde til opgave at vurdere scenarier og forslag fra Vandkunsten og BCVA. Dog bliver rådet suppleret med en repræsentant for Hvidovre Kunstråd.
Kommunalbestyrelsen lægger fortsat vægt på, at Hvidovres borgere skal have mulighed for at bidrage til arbejdet med helhedsplanen, og der vil blive afholdt to borgermøder om bymidten i løbet af 2016.

En endelig helhedsplan for Hvidovre Bymidte forventes vedtaget efter sommerferien. Helhedsplanen skal danne grundlag for kommende lokalplaner for området.

Forslag til Kommuneplan 2014 skal revideres (pkt. 5)
Der er kommet 29 høringssvar fra borgere, foreninger og myndigheder i den otte ugers periode, hvor forslaget til Kommuneplan 2014, har været i høring. Kommunalbestyrelsen har taget høringssvarene til efterretning, og nogle af dem er imødekommet og har ført til justeringer i planen.

Desuden kom der forslag om, at ejendommene langs Hvidovrevej - mellem Hvidovre Station og Hvidovre Torv – skal udlægges til centerformål med henblik på at forbedre vilkårene for de forretningsdrivende. Denne ændring betyder, at den reviderede kommuneplan skal sendes i offentlig høring på ny. Dette vil formentlig ske i maj-juni måned. Kommuneplanen vil herefter kunne vedtages endeligt i eftersommeren 2016.

2,2 mio. ekstra til spring- og motorikcenter (Pkt.6)
Kommunalbestyrelsen har afsat yderligere 2,2 mio. kroner til et nyt spring- og motorikcenter i Holmegårdshallen. De ekstra midler skal bruges til at styrke selve bygningskonstruktionen, så der ikke trænger vand ind fra undergrunden. Det nye spring- og motorikcentret, som bl.a. skal bruges af springgymnaster fra Hvidovre Gymnastikforening af 1937, blev vedtaget som en del af Hvidovre Kommunes budget for 2016.

700.000 til at fjerne forurenet jord i Strandparken (pkt. 7)
Arbejdet med at udvikle Hvidovre Strandpark er i gang. Bl.a. skal selve sandstranden udvides, og der skal skabes sidde- og opholdssteder i forbindelse med et stykke landskabskunst på græsarealet. Der hvor stranden skal udvides er der dog fundet forurenet jord, og det er nødvendigt at afsætte 700.000 kr. til at få fjernet det øverste lag af havbunden, inden der bliver lagt nyt sand på.

Helhedsplan for idrætsområdet godkendt (Pkt. 8)
Efter en proces med høring og inddragelse af idrætsforeninger har kommunalbestyrelsen nu godkendt en helhedsplan for udviklingen af Hvidovre Kommunes idrætsfaciliteter. Planen udtrykker kommunens og klubbernes visioner for idrættens fysiske rammer i Hvidovre, og den skal fremover bruges som grundlag for politiske prioriteringer på idrætsområdet.

Depositum for brug af udendørsarealer til kommercielle arrangementer (Pkt. 9)
Fremover skal foreninger og andre, der vil låne et kommunalt areal til et kommercielt arrangement – fx marked, cirkusforestilling eller tivoli – betale et depositum til kommunen på 15.000 kroner. Pengene skal bruges til at dække evt. skader på græs, beplantning, hegn, lygtepæle osv. Reglen gælder alle kommunens grønne arealer.

Sponsorpulje til to-årige projekter i foreningerne (Pkt. 10)
Retningslinjerne for tildeling af midler fra Hvidovre Kommunes sponsorpulje er ændret.
Fremover bliver et krav, at foreninger, der søger om penge fra puljen, skal have et toårigt projekt på bedding, som udover at udvikle foreningens bredde- og/eller eliteaktiviteter, også skal have fokus på foreningsløse børn/unge, frafald af unge i foreningen eller samarbejde med skolerne.
Foreninger, der modtager midler fra sponsorpuljen forpligter sig desuden til at Hvidovre Kommunes logo i forskellige sammenhænge og til at aflevere midtvejs- og slutevaluering af deres projekt. 

Lokalplan for boliger på Parallelvej 47 endeligt godkendt (Pkt. 18)
Kommunalbestyrelsen har godkendt Lokalplan 465 for boliger på den tidligere institutionsgrund på Parallelvej 47. Grunden er med den nye lokalplan udlagt til opførelse af fire parcelhuse.

Kvalitetsrapporter for skoler godkendt (Pkt. 26)
Kvalitetsrapporterne for skolerne i skoleåret 2014/2015 er offentliggjort og godkendt af kommunalbestyrelsen, der roser både lærere, elever, skoleledere og forældre for gode resultater.
Generelt er karaktererne ved afgangsprøverne i 9. klasse steget både i dansk, engelsk og matematik.
Kommunalbestyrelsen vedtog tilbage i 2012 et kvalitetsløft i skolerne, og målet var bl.a., at afgangseleverne skulle have en på 6,5 i dansk og matematik, og 7,2 i engelsk. I sommeren 2015 fik 9. klasserne en gennemsnitskarakter i dansk, matematik og engelsk på henholdsvis 6,8, 6,3 og 7,5.

Særlig indsats for at få unge i uddannelse (Pkt. 27)
Kvalitetsrapporterne for skolerne viser, at 7,5 % af de unge, som afsluttede folkeskolen i Hvidovre i sommeren 2015, ikke havde de fornødne faglige forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse.  Samtidig viser beregninger, at flere unge vil droppe ud af den ungdomsuddannelse, de er startet på.
Kommunalbestyrelsen har derfor afsat 2,5 millioner kroner årligt til en særlig indsats, der skal støtte netop disse 15-17-årige i at komme videre med uddannelse.

SSP-folk bliver klogere på æresrelaterede konflikter (Pkt. 28)
Hvidovre er sammen med Ålborg Kommune blevet udvalgt til at deltage i et uddannelsesforløb, der skal gøre SSP-lærere på skolerne klogere på æresrelaterede konflikter. Tre SSP-lærere fra henholdsvis Engstrandskolen, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen skal sammen med kommunens SSP-konsulent rustes til bedre at kunne identificere, støtte og vejlede unge, der har udfordringer af æresrelateret karakter.
Projektet løber frem til den 31. december 2018, og resultater og erfaringer fra Hvidovre og Ålborg skal derefter udbredes til andre kommuner i landet.
Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der står for kursusforløbet.