Besøg af rottebekæmper

15. marts 2016

I de næste par måneder vil relevante ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper. Bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. Kommunen fører også tilsyn på ejendomme i landzone med sikringsordninger.

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Er der ikke nogen at træffe i hjemmet, bliver der afleveret en note om, hvordan du kan kontakte Vej- og Parkafdelingen, hvis du har rotter.

I byzoneområder sker bekæmpelsen kun, hvis du henvender sig til Vej- og Parkafdelingen.

Vær opmærksom på, at det er enhver borgers pligt at anmelde forekomst af rotter til kommunen.

Læs mere og anmeld rotter her (link)