Miljøbilen henter dit farlige affald

I uge 10 kommer miljøbilen rundt og samler miljøfarligt affald ind
1. marts 2016

I dagene 7. til 11. marts indsamles miljøfarligt affald. Miljøbilen kører i tidsrummet fra kl. 16.00 (fredag fra kl. 15.30) til kl. 20.00 og stopper 41 forskellige steder i løbet af ugen.

Miljøfarligt affald omfatter bl.a.

Alle slags batterier
Bilakkumulatorer
Frost-, sprinkler- og kølervæske
Kemikalier
Malingrester
Olieaffald
Spraydåser
Elsparepærer og lysstofrør

Farligt affald skal du aflevere personligt ved miljøbilen. Det er ulovligt at stille det farlige affald i forvejen på miljøbilens stoppested. Hvis du ikke har mulighed for at møde op ved miljøbilen i de annoncerede tidsrum, kan du i stedet aflevere dit farlige affald på Genbrugspladsen, Avedøreholmen 97.

Køreplan

Mandag den 7. marts

Immerkær, ved tunnel til Rødovre Station 16-16.20 
Rebæk Allé 24, ved Rebæk Plads 16.30-16.50
Hvidovre Stationscenter, bagerste P-plads 17-17.20
Plovheldvej, ved Holmegårdshallen 17.30-17.50
Hvidovre Torv 18-18.20
Brøndager, ved Kirkebroen 18.30-18.50
Rebæk Allé, ved M. Bechs Allé 19-19.20
Klardam 7 19.30-19.50

Tirsdag den 8. marts

Hvidovrevejs Butikscenter, ved Allingvej  16-16.20
Sønderkær, ved Krogstens Allé 16.30-16.50
Krogstens Allé, ved Mørups Allé 17-17.20
Ejby Allé, ved Sydkærsvej 17.30-17.50
Kvistgårdsvej, ved Grønholtvej 18-18.20
Risbjergvej, ved Risbjergskolen 18.30-18.50
Sognegårds Allé, ved Bibliotekvej 19-19.20
Spurvehøjvej, ved Tusbyvej 19.30-19.50

Onsdag den 9. marts

Ketilstorp Allé 6, ved Brostykkevej 16-16.20
Brostykkevej, P-plads ved Menelaos Boulevard 16.30-16.50
Ketilstorp Allé 52, ved Menelaos Boulevard 17-17.20
Achilles Allé, ved Nestors Allé 3 17.30-17.50
Idrætsvej, P-plads ved Doras Allé 18-18.20
Bjergagervej, ved Svendebjergvej 18.30-18.50
Åmarken Station, P-plads 19-19.20
I.C. Lembrechts Allé, ved Strandbovej 19.30-19.50

Torsdag den 10. marts

Frihedens Butikscenter, P-plads ved Hvidovrevej  16-16.20
Hvidovre Enghavevej 7, ved Langhøjparken 16.30-16.50
Perlevej 51-59 17-17.20
Strandholms Allé, ved Hvidovre Strandvej 17.30-17.50
Langhøjskolens P-plads 18-18.20
Koralvej, ved Bavnevej 18.30-18.50
Lodsvej 74, ved Hvidovre Strandvej 19-19.20
Strandegårdsvej, ved Søbyvej 19.30-19.50

Fredag den 11. marts

Vesterkærvej, ved Kettevej  15.30-15.50
Kastanieborgvej 23 16-16.20
Alarmpladsen, ved Cirkusmuseet 16.30-16.50
Toftemosevej 34, ved Fjeldstedvej 17-17.20
Fjeldstedvej 23, ved Brobyvej 17.30-17.50
Paradisvej, ved Engstrupgårdsvej 18-18.20
Blochs Allé, ved Parallelvej 18.30-18.50
Tårnfalkevej, ved Søvangsvej 19-19.20
Tranevej 9, ved Frydenstands Allé 19.30-19.50