KB-nyt

Kort nyt fra udvalgte punkter på kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2016
3. marts 2016

Kommunen opretter nyt sprogtilbud

Hvidovre Kommune får et nyt sprogtilbud til børn med svære sprogvanskeligheder. Baggrunden er, at sikre, at de børn, der har størst behov for en målrettet sproglig indsats, får målrettet sprogtræning i form af et 10 ugers sprogkursus.
Kommunens tidligere sprogpladser bliver samtidig omlagt til ni nye, fleksible specialpladser i børneinstitutionerne Tryllestien og Trekløveren. De ni nye specialpladser skal bl.a. bruges til børn med handicap og børn med særlige behov.

Smartpulje på 5 mio. kr.

Hvidovre Kommune får en smartpulje, hvor også medarbejderne kan søge penge til at lave effektiviseringer. Inspirationen kommer fra Københavns Kommune. De penge, som en afdeling eller et område låner til at gennemføre et nyt initiativ, skal så efterfølgende betales tilbage til puljen, så pengene kan lånes ud til andre med gode idéer. Der er 5 mio. kr. i Smartpuljen.

Råd høres som hidtil

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ældrerådet og handicaprådet som hidtil vil får tilsendt sager, hvor de er høringsberettigede, før sagen bliver sendt til det politiske udvalg. På den måde får rådene bedre mulighed for at få udarbejdet et høringssvar, før en sag behandles politisk. Den eksisterende praksis skal nu skrives ind i rådenes forretningsorden.

Fælles beredskabspolitik

Hvidovre Kommune har tilsluttet sig den fælles beredskabspolitik, der fremover skal være rammen om samarbejdet i det nye Hovedstadens Beredskab om beredskabsarbejdet. Der er samtidig vedtaget en terrorstrategi.

Besøg på EU-kontor

Økonomiudvalget skal til september til Bruxelles og besøge Copenhagen EU Office, der er kommunens og regionens EU-kontor. EU-kontoret skal fremme jobskabende vækst i hovedstadsregionen. I Bruxelles vil Økonomiudvalget bl.a. bliver præsenteret for mulighederne for at søge midler fra EU til kommunale udviklingsprojekter.

Lys på stierne i Rebæk Søpark

Der kommer lys på stierne i Rebæk Søpark. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal sættes lys på stierne i Rebæk Søpark. Det rekreative område i Hvidovre Nord er den første park i Hvidovre, hvor stierne bliver oplyst. Det nye lys bliver efter planen sat op til efteråret/vinteren 2016.