Afhentning af affald i vinterhalvåret

Husk at sørge for lys og at rydde sne, så du kan få hentet dit affald
22. januar 2016
Belysning
I vinterhalvåret er det vigtigt, at du sørger for, at der er lys på adgangsvejen til dit dagrenovationsstativ og dine genbrugsbeholdere. Der skal også være lys, hvor dit stativ og dine beholdere står. Så kan renovatøren se og betjene stativet/beholderne og undgå at snuble i mørket.

Hvordan rydder jeg sneen?

I vintervejret skal du rydde adgangsvejen for sne og is og gruse adgangsvejen. Du skal rydde et spor på mindst 90 cm bredde ind til stativ/beholdere. Du skal også sørge for at rydde et hul på mindst 90 cm bredde i snevoldene langs vejen og cykelstien, så renovatøren kan komme igennem med affaldet. Husk også at rydde rundt omkring stativet, så det kan åbnes helt, og rundt omkring beholderne, så de ikke sidder fast i sneen.

Hvis ikke affaldet bliver hentet
Hvis der er faldet meget sne, eller hvis der er glat, har renovatøren ikke altid mulighed for at hente affald. Når dette sker, kan du hente en ekstra sæk til dagrenovation hos Vej- og Parkafdelingen, Høvedstensvej 21, eller bruge en almindelig plastsæk. Til genbrug kan du også bruge almindelige plastsække. Renovatøren afhenter de ekstra sække næste gang, der hentes affald. 

Læs mere om affald i vinterhalvåret på hvidovre.dk/affald under Dagrenovation. Driftsituationen for indsamling af affald kan også følges på hvidovre.dk/affald.