Planstrategi 2015 er nu i høring

12. januar 2016
Kommunalbestyrelsen vedtog den 14. december 2015 at sende forslag til Planstrategi 2015 for Hvidovre Kommune i offentlig høring i henhold til Lov om Planlægning. Høringsperioden er 12. januar til 8. marts 2016.

Planstrategien bygger på Hvidovres vision om Børnenesog Familiernes By, som har været pejlemærket for udarbejdelsen. Planstrategi 2015 har også integreret bæredygtighedsstrategien Lokal Agenda 21. Det skal sikre, at Hvidovre udvikler sig i en bæredygtig retning indenfor områderne miljø, biologisk mangfoldighed og byudvikling samt at borgere og erhvervsliv inddrages i beslutningsprocesser.

Planstrategi 2015 har tre temaer: 

• Børnenes og Familiernes By
• Erhvervslivets By
• Den Grønne og Blå By

Læs om Planstrategi 2015 og afgiv høringssvar mm. her