Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg

Mikrofoner i byrådssalen

kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg 2018-2021

Kommunalbestyrelsen

 

 

Bagest fra venstre: Kenneth F. Christensen (A), Yasir Iqbal (A), Anders Liltorp (A), Lars Gundelack Jensen (A), Anders Wolf Andresen (F), Niels Ulsing (F), Finn Gerdes (A), Mikkel Dencker (O), Steen Ørskov Larsen (C), Torben Nowicki Rasmussen (V), Arne Bech (H), Mogens Leo Hansen (Ø) (udtrådt pr. den 1. marts 2019) (Marianne Rosenkvist (Ø) er indtrådt i Mogens Leo Hansens sted pr. den 1. marts 2019) (stedfortræder: Gert Wahl (Ø)), René Langhorn (O).

Forrest fra venstre: Lisa Skov (K), Sara Benzon (F), Charlotte H. Larsen (O), Helle Moesgaard Adelborg (A), Maria Durhuus (A), Benthe Viola Holm (A), Kristina E. Young (H), Charlotte Munch (V).

Økonomiudvalget

 

Bagest fra venstre: Anders Wolf Andresen, Mogens Leo Hansen (Ø) (udtrådt pr. den 1. marts 2019) (Marianne Rosenkvist (Ø) er indtrådt i Mogens Leo Hansens sted pr. den 1. marts 2019) (stedfortræder: Gert Wahl (Ø)), Kenneth F. Christensen, Torben Nowicky Rasmussen.
Forrest fra venstre: Steen Ørskov Larsen, Helle Moesgaard Adelborg (formand) og Mikkel Dencker.

Teknik- og Miljøudvalget

 

Bagest fra venstre: Finn Gerdes, Steen Ørskov (formand), Torben Nowicky Rasmussen, Anders Liltorp (næstformand), René Langhorn. 
Forrest fra venstre: Kristina E. Young, Sara Benzon. 

Bygge- og Planudvalget

Fra venstre: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kristina E. Young, Charlotte Munch, René Langhorn (formand).

Kultur- og Fritidsudvalget

 

Bagest fra venstre: Yasir Iqbal, Mikkel Dencker (næstformand), Niels Ulsing.
Forrest fra venstre: Maria Durhuus (formand) og Anders Liltorp.

Børne- og Uddannelsesudvalget

 

Bagest fra venstre: Mogens Leo Hansen (Ø) (udtrådt pr. den 1. marts 2019) (Marianne Rosenkvist (Ø) er indtrådt i Mogens Leo Hansens sted pr. den 1. marts 2019) (stedfortræder: Gert Wahl (Ø)), Lars Gundelack Jensen, Yasir Iqbal, Charlotte H. Larsen (næstformand).
Forrest fra venstre: Sara Benzon, Kenneth F. Christensen (formand), Lisa Skov.

Ældre- og Sundhedsudvalget

 

Bagest fra venstre: Anders W. Andresen, Mikkel Dencker, Arne Bech, Lars Gundelack Jensen (formand).
Forrest fra venstre: Marie Durhuus (næstformand), Benthe Viola Holm, Lisa Skov.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

Bagest fra venstre: Benthe Viola Holm (næstformand), Niels Ulsing, Anders Liltorp. 
Forrest fra venstre: Charlotte H. Larsen (formand), Charlotte Munch.