Høringer og afgørelser

Få indflydelse på Hvidovres fremtid. Kommunalbestyrelsen vil gerne høre din mening om udviklingen af kommunen og dit lokalområde
På denne side kan du se nyheder om høringer og afgørelser, for eksempel lokalplanforslag og vedtagne planer, zonetilladelser, miljøgodkendelser og lignende.

Under menupunktet "Abonnér på høringer og afgørelser" kan du tilmelde dig, så du via e-mail modtager nyheder om høringer og afgørelser inden for plan-, miljø- og naturområdet.
År:
Måned:
Kategori:
rss

Landzonetilladelse til ændring af skel i Strandengen

Skrevet 11. februar 2014

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 15. januar 2014, at meddele landzonetilladelse til at udstykke afvandingskanalerne i Strandengen fra matr.nr. 43gb og del af 16ad Avedøre By, Avedøre.

Læs hele nyheden

Dispensation til oprensning af vandhul på Kanalholmen 28

Skrevet 7. februar 2014

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 15. januar 2014 at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 til oprensning af vandhul for at fjerne tilgroning med primært tagrør.

Læs hele nyheden

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger på Ørager 39

Skrevet 21. januar 2014

Hvidovre Kommune har den 14. januar 2014 besluttet, at ophæve bevaringsværdien for ejendommen.

Læs hele nyheden