rørlægning af privat vandløb

Ansøgning om rørlægning af et privat vandløb i offentlig høring
16. maj 2019

Ansøgning om rørlægning af et privat vandløb i offentlig høring

 

Med baggrund i vandløbsloven og tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering offentliggøres hermed meddelelse om, at Hvidovre kommune ønsker at fremme ansøgning om rørlægning af privat vandløb. Ansøgning sendes derfor i 4 ugers offentlig høring.

 

Hejs.dk, Hammerholmen 33, 2650 Hvidovre, matr.nr.: 43cn Avedøre By, Avedøre har 8. maj 2019 ansøgt om at rørlægge ca. 96 meter af det private vandløb ved ejendommens øst-skel. Vandløbet har karakteristika af en grøft.

 

Projektbeskrivelse og bilag er vedlagt her.

 

Eventuelle høringssvar skal være skriftlige og modtaget indenfor 4 uger fra der er offentliggjort en meddelelse om projektet. Høringssvar sendes til Center for Plan og Miljø, Miljøteamet, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre eller e-mail: miljo@hvidovre.dk.

 

Høringssvar skal være modtaget senest den 13.juni 2019.