Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forudgående høring om ændring i Kommuneplan 2016

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts 2019 besluttet at gennemføre en forudgående høring af et kommuneplantillæg for den vestlige del af Avedøre Landsby, for ejendommene Stavnsbjergvej 11 og 22, Avedørestræde 5, Storegade 10, Stevnsbovej 1 samt Smøgen 4. Ændringen af kommuneplanen skal overføre området fra landzone til byzone, samt give mulighed for at området kan bruges til boligformål og offentligt formål.
1. april 2019

Med denne invitation vil vi give mulighed for at ejere, lejere, naboer, virksomheder og andre interesserede kan kommentere intentionerne med kommuneplantillægget og komme med forslag eller idéer, der kan inddrages i den kommende planlægning for ejendommen. 

Ejendommene er omfattet af eksisterende rammeområde 4D1 i Kommuneplan 2016, som udlægger området til offentligt område, herunder kulturelle institutioner og fritidsmål. 
Kommunalbestyrelsen har i den politiske aftale om indgåelse af budgetaftalen for 2019 blandt andet indskrevet, at der skal byudvikles i området omkring Stevnsbogård.

I Fingerplan 2017 er det blevet gjort muligt at overføre hovedparten af rammeområde 4D1 fra landzone til byzone. Det foreslås derfor, at den ændrede planlægning for Stevnsbogård udvides til gælde alle fem ejendomme inden for rammeområde 4D1. 

Kommunalbestyrelsen påtænker at give mulighed for at ændre anvendelsen for ejendommene til offentligt formål og boligformål, samt at overføre ejendommene til byzone. 

Debatoplæg til forudgående høring om Avedøre Landsby (pdf)

Offentlig høring
Du har mulighed for at komme med forslag eller idéer i høringsperioden fra den 1.- 30. april 2019. Vi skal modtage dine bemærkninger senest den 30. april 2019. 

Send dine bemærkninger som mail til plan@hvidovre.dk, eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.