Oprensning af regnvandsbassin for enden af Østre Landkanal

Center for Plan og Miljø har truffet afgørelse om, at oprensning af Vejdirektoratets regnvandsbassin ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3.
12. marts 2019

Center for Plan og Miljø har truffet afgørelse om, at oprensning af Vejdirektoratets regnvandsbassin ikke kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. Regnvandsbassinet ligger for enden af Østre Landkanal, nord for Avedøre Holme. 

 

Center for Plan og Miljøs afgørelse om, at oprensningen ikke kræver dispensation, har 4 ugers klagefrist fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt de klageberettigede jf. NBL §87, stk. 1. Se klagevejledning i de vedlagte dokumenter.

Afgørelsen kan læses her