Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ansøgning om krydsning af Fæstningskanalen på Vestvolden med elkabel

Center for Plan og Miljø har modtaget ansøgning om krydsning af Fæstningskanalen på Vestvolden (matr.nr. 5b, Avedøre by, Avedøre) med to 50kV kabelsystemer. Formålet er at nedgrave to nye 50 kV kabelsystemer til erstatning af de nuværende luftledninger, som indenfor få år kræver en større renovering. Krydsning af Fæstningskanalen foretages med styret underboring.
18. januar 2019

Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 47 og § 9 i tilhørende bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering, der omhandler krydsning af vandløb. 

Ansøgning om vandløbstilladelse (pdf)

Profiltegning (pdf)

Oversigtstegning (pdf)

Detailtegning (pdf)

Høring

Ansøgningen med kortbilag er vedlagt. Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til ansøgningen kan sendes via e-mail til miljo@hvidovre.dk eller til Center for Plan og Miljø, Hvidovre Kommune, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre, Att. Miljøteamet.

Frist for bemærkninger eller indsigelser er 4 uger fra offentliggørelse- Det vil sige fredag den 15. februar. 

Når høringsperioden er slut, vil Center for Plan og Miljø tage endelig stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.