Ny vedtægt for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holme godkendt

Hvidovre Kommunalbestyrelse har på møde den 18. december godkendt ny vedtægt for Pumpe- og Digelaget Avedøre Holmen (PDAH).
10. januar 2019
Vedtægten for PDAH har været gennem en modernisering og opdatering samt tilpasning til den nuværende lovgivning.
Afgørelse med klagevejledning er vedlagt sammen med ny vedtægt med bilag. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. 

Afgørelse om ændring af vedtægter for Pumpe- Digelaget Avedøre Holme (pdf)

Pumpe- Digelaget Avedøre Holme: Vedtægter gældende fra 18.12.2018 (pdf)