Forudgående høring om ændring i Kommuneplan 2016

Kommunalbestyrelsen har den 27. november 2018 besluttet at gennemføre en forudgående høring af et kommuneplantillæg for ejendommen Immerkær 42. Ændringen af kommuneplanen skal på sigt give mulighed for at anvende ejendommen til både erhvervs- og boligformål.
11. december 2018

Med denne invitation vil vi give mulighed for at ejere, lejere, naboer, virksomheder og andre interesserede kan kommentere intentionerne med kommuneplantillægget og komme med forslag eller idéer, der kan inddrages i den kommende planlægning for ejendommen.

Ejendommen er del af det eksisterende rammeområde 1E2 i Kommuneplan 2016.

Ejer ønsker muligheden for at anvende eksisterende bebyggelse til kontor og fælles aktiviteter samt på sigt at opføre bebyggelse til boligformål. Der foreligger dog på nuværende tidspunkt ikke noget konkret forslag til en fremtidig boligbebyggelses udformning eller omfang.

Kommunalbestyrelsen overvejer på baggrund af henvendelsen at ændre anvendelsen for ejendommen Immerkær 42 fra erhvervsformål til blandet byområde i Kommuneplan 2016.

Debatoplæg til forudgående høring om ændret anvendelse af Immerkær 42 (pdf)

Offentlig høring
Du har mulighed for at komme med forslag eller idéer i høringsperioden fra den 11. december 2018 til den 20. januar 2019. Vi skal modtage dine bemærkninger senest den 20. januar 2019.

Send dine bemærkninger som mail til pom@hvidovre.dk, eller pr. brev til Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Borgermøde
I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde om den ændrede anvendelse af Immerkær 42, den 3. januar 2019, kl. 18-20, på Immerkær 42, 2650 Hvidovre. Borgermødet vil ligeledes omhandle den forudgående høring om en mulig ny lokalplan for boliger på Svend Aagesens Allé 10.