Dispensation for luftkrav til Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

Hvidovre Kommune har meddelt dispensation for overholdelse af skærpede emissionsgrænseværdier for udledning til luft til Fjernvarmecentralen Avedøre Holme (FAH), Nordholmen 1.
18. december 2018

 

Download dispensationen her:

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af klageberettigede og enhver med væsentlig individuel interesse i sagen. En eventuel klage sendes via Klageportalen på www.virk.dk eller www.borger.dk til Hvidovre Kommune, så den er os i hænde senest den 2. januar 2018.