Borgermøde og debat om fremtidens trafik i Hvidovre

Kommunalbestyrelsen inviterer til offentlig debat om fremtidens trafik i Hvidovre i perioden fra den 22. oktober til den 18. november 2018.
22. oktober 2018

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde en trafikstrategi, der dels tegner et billede af trafikken i Hvidovre i dag, dels skal fungere som handleplan for fremtidens trafikale udfordringer og muligheder på kort og langt sigt. Og DU inviteres til at bidrage! 

  • Hvad er din bedste idé til en sikker skolevej?
  • Hvad kan få dig til at vælge cyklen frem for bilen?
  • Hvad er den smukkeste rute på arbejde eller indkøb?
  • Hvordan påvirker trafikken din arbejdsplads?
  • Har du ønsker til fremtidens trafik i din by?

Så kom til borgermøde torsdag, den 25. oktober 2018, kl. 19-21, i selskabslokalerne på Lille Friheden 1.

Programmet for mødet er:

  • Velkomst ved borgmester Helle Adelborg og formand for Bygge- og Planudvalget René Langhorn
  • Information om trafikstrategien
  • Oplæg om fremtidens mobilitet v. Urban Creators.

Du kan også sende os dit input i løbet af den offentlige debatperiode fra den 22. oktober til den 18. november 2018.

Send din idé, dit forslag eller din bekymring om trafikken i Hvidovre senest den 18. november 2018 på mail til plan@hvidovre.dk. 

Rådgivningsvirksomheden COWI har for Hvidovre Kommune udarbejdet to analyser om henholdsvis den kollektive trafik og den individuelle trafik i form af biltrafik, cykeltrafik og gang. Du kan finde analyserne herunder:

Notat om kollektiv trafik (link)
Notat om individuel trafik (link)