Nedrivning af bevaringsværdig bygning på Landlystvej 42

Offentlig bekendtgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning på Landlystvej 42
16. oktober 2018
Hvidovre Kommune har modtaget en ansøgning fra ejendommens ejer om at nedrive beboelsesbygningen beliggende Landlystvej 42.

Beboelsesbygningen er i SAVE-registreringssystemet vurderet til bevaringsværdi 4 og bygningen er optaget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2016.

I henhold til bygningsfredningslovens § 18, stk. 2, kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger, før ansøgningen er blevet offentligt bekendtgjort.

Sagen sendes desuden til orientering hos Forstadsmuseet, Hvidovre Lokalhistoriske Selskab samt Kroppedal Museum.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningen skal fremsendes til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre eller via e-mail pom@hvidovre.dk senest den 13. november 2018.