Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til nedgravning af el-kabel på Jernholmen 31, Avedøre Holme.

Teknik- og Miljøudvalget, Hvidovre Kommune har på møde den 13. juni 2018 truffet afgørelse om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til nedgravning af el-kabel på Jernholmen 31, 2650 Hvidovre.
19. juni 2018

Teknik- og Miljøudvalget, Hvidovre Kommune har på møde den 13. juni 2018 truffet afgørelse om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til nedgravning af el-kabel på Jernholmen 31, 2650 Hvidovre.

 

Arbejdet indgår i Energinets forstærkning af elforsyningen til Københavnsområdet samt en renovering af det eksisterende højspændingsnet i København med henblik på at sikre den fremtidige elforsyning i hovedstadsområdet. Som en del af heraf, skal der etableres en ny 132 kV kabelforbindelse fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation.

 

Se dispensationen. (pdf)

 

Se dagsordenspunkt med bilag fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2018. (link til: https://www.hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-og-udvalg/politiske-udvalg/87/1503?agendaid=1749)