Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Indstilling af medlemmer til Naturråd

Indstilling af medlemmer til Naturråd for Hvidovre, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, København, Rødovre og Tårnby.
10. november 2017

Regeringen har med ændring af planloven besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Tårnby Kommune er valgt til sekretariats-kommune. 

Hvidovre Kommune opfordrer organisationer og foreninger til at indstille medlemmer og suppleanter til naturrådet.

De der kan indstille medlemmer er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd skal være indstillet senest d. 18. december 2017.

Indstilling af medlem og eventuelt suppleant til det lokale naturråd sker ved at sende organisationens navn, navn på medlem/suppleant, adresse, e-mail og telefonnummer til:

Tårnby Kommune, Plan, Byg og Miljø,
Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, tlf. 3247 1505
eller elektronisk til miljo@taarnby.dk

De lokale naturråd skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegninger af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er det nationale kortværk over naturrelaterede udpegninger. Formålet er, at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt være værktøj for planlægning til mere sammenhængende natur i og mellem kommunerne.

Tårnby kommunen, som varetager sekretariatsbetjeningen, træffer efter samråd med de øvrige kommuner herefter afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der skal indgå i det lokale naturråd.

Der kan i alt udpeges optil 20 medlemmer til naturrådet.

Naturrådets medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på kommunernes hjemmeside. Det lokale naturråd skal være oprettet senest d. 15. januar 2018, jf. bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017.

Naturrådenes arbejde skal være afsluttet senest d. 15. juli 2018.

Kommunerne skal i deres videre planlægning for udpegning af områder, der skal indgå Grønt Danmarkskort, inddrage naturrådenes arbejde, men det er ikke bindende for kommnunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017.

Du kan se den geografiske inddeling af de 20 lokale naturråd her.

Du kan læse mere om Grønt Danmarkskort og lokale naturråd på miljøstyrelsens hjemmeside.

For yderligere information eller spørgsmål kontakt Tårnby Kommune, Anette Petersen, Plan, Byg og Miljø på tlf. 3247 1505, miljo@taarnby.dk
Eller Hvidovre kommune ved Vej og park, Michael Søndergaard Daugaard, 3639 3639.