Forudgående høring om ændring i Kommuneplan 2016

Hvidovre Kommune forbereder udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg for centerområde på Hvidovrevej 178-180, kaldet Hvidovrevejs Butikstorv, med henblik på at give mulighed for at opføre nybyggeri oven på den eksisterende butiks- og boligbebyggelse og på parkeringsarealerne syd for bebyggelsen. Formålet med kommuneplantillægget er at øge de maksimale bebyggelsesmuligheder med hensyn til bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjde.
15. august 2017

Med denne invitation vil vi give mulighed for at ejere, lejere, naboer, virksomheder og andre interesserede kan kommentere intentionerne med kommuneplantillægget og komme med forslag eller idéer, der kan inddrages i den kommende planlægning for ejendommen.

Ejendommen svarer til centerområde 1C3 i Kommuneplan 2016.

Ejer ønsker at opføre yderligere bebyggelse til boliger, butikker og parkering. Det er tanken at opføre ca. 53 ekstra boliger oven på Kvickly og ved at forhøje den eksisterende boligblok ud mod Hvidovrevej. Denne del af bebyggelsen ønskes udført i 1 - 7 etager.

På den sydlige del af grunden vil man opføre en ny bebyggelse med butikker, ca. 113 nye boliger og parkering i konstruktion. Denne del af bebyggelsen ønskes opført i 3 - 11 etager.

Kommunalbestyrelsen overvejer på baggrund af henvendelsen at ændre de bebyggelsesregulerende rammebestemmelser for område 1C3 i Kommuneplan 2016. Hvis projektet skal gennemføres i den udformning, som fremgår af ejers idéoplæg, skal den maksimale bebyggelsesprocent hæves fra 80 til 190, det maksimale etageantal hæves fra 4 til 11, og den maksimale bygningshøjde hæves fra 16 til 35 m.

 

Debatoplæg til forudgående høring (pdf)

Idéoplæg til ny bebyggelse på Hvidovrevej 178 - 180 (pdf)

 

Offentlig høring

I perioden 15. august – 9. oktober 2017 kan du sende dine idéer, forslag og kommentarer til Hvidovre Kommune.

Herefter vil Kommunalbestyrelsen vurdere de indkomne tilkendegivelser, og på denne baggrund beslutte sig for, hvilket indhold det efterfølgende kommuneplantillæg skal have. Vi forventer efterfølgende at fremlægge et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan samtidig i offentlig høring.

Send dine synspunkter til os senest den 9. oktober 2017.

For en sikkerheds skyld opfordrer vi dig til at sende dit høringssvar elektronisk via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk. Herfra bliver alle e-mails videresendt til Center for Plan og Miljø. Du kan dog stadig vælge at sende en e-mail til plan@hvidovre.dk, lige som du kan sende et brev til følgende adresse:

Hvidovre Kommune
Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om projektet og ændringen af kommuneplanen, tirsdag den 3. oktober 2017, kl. 19, på Gungehusskolen, Høvedstensvej 35.