Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017

Kommunalbestyrelsen har den 23. maj 2017 vedtaget forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017. Forslaget fremlægges i offentlig høring i perioden 6. juni til 29. august 2017.
6. juni 2017

Indsatsplanens formål er at sikre et overblik over de initiativer, der skal iværksættes, for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource.

Indsatsplanen består af selve indsatsplanen og en oversigt over de 20 indsatser (Bilag 1), som administrationen anbefaler bliver gennemført. Til grund for indsatsplanen ligger grundvandskortlægningen af Herlev-Glostrup området, som Hvidovre Kommune er en del af (Bilag 2).

Forslag til Hvidovre Kommunes Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017 (pdf)

 

Bilag 1 Hvidovre Kommunes indsatser for grundvandsbeskyttelse (pdf)

Bilag 2 Resumé af grundvandskortlgning HerlevGlostrup kortlægningen (pdf)

 

Offentlig høring
Forslag til Hvidovre Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2017 har været politisk behandlet og sendes nu i offentlig høring i 12 uger i perioden 6. juni til 29. august.

Alle interesserede har mulighed for at komme med bemærkninger til planforslaget.

Bemærkninger sendes på e-mail: til miljo@hvidovre.dk eller som brev til Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre.

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 29. august 2017.

Når høringsperioden er slut, vurderer Hvidovre Kommune i hvilket omfang de indkomne bemærkninger skal indarbejdes i den endelige plan. Derefter godkender Kommunalbestyrelsen den endelige spildevandsplan.