Forslag til eliteidrætspolitik

Hvidovre Kommune skal have en ny eliteidrætspolitik, som indeholder mange spændende muligheder for det lokale eliteidrætsmiljø. Nu er forslaget til en ny eliteidrætspolitik sendt i høring.
7. marts 2017

Et forslag til en eliteidrætspolitik for Hvidovre Kommune bliver nu sendt i høring. Den har fokus på tre aspekter af eliteidrætsarbejdet: Udøverne, foreningerne og samarbejdet på tværs af foreningerne i kommunen.

I forslaget er der lagt op til, at Hvidovre Kommune indenfor de næste 10 år bliver en Team Danmark-elitekommune. Desuden lægges der op til, at unge eliteudøvere, som ønsker at kombinere uddannelse og eliteidræt, skal tilbydes ungdomsboliger.

Et andet punkt i forslaget til en eliteidrætspolitik går på, at Hvidovre Kommune skal arbejde med udviklingen af en samarbejdsaftale mellem eliteeliteidrætten og erhvervslivet i Hvidovre Kommune.

Høringsperioden løber frem til 30. april.