Offentlig Bekendtgørelse - Nedrivning af bevaringsværdig bygning Tureby Allé 27


31. januar 2017

Hvidovre Kommune har modtaget en ansøgning fra ejendommens ejer om at nedrive beboelsesbygningen beliggende Tureby Allé 27.

Beboelsesbygningen er i SAVE-registreringssystemet vurderet til bevaringsværdi 3 og bygningen er optaget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2016.

I henhold til bygningsfredningslovens § 18, stk. 2, kan der ikke meddeles tilladelse til nedrivning af bevaringsværdige bygninger, før ansøgningen er blevet offentligt bekendtgjort i 5 uger.

Sagen sendes desuden til orientering hos Forstadsmuseet, Hvidovre Lokalhistoriske Selskab samt Kroppedal Museum.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningen skal fremsendes til Hvidovre Kommune, Kultur, Miljø og Vækst, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre eller via mail kmv@hvidovre.dk senest d. 7. marts 2017.