Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forudgående høring om ændring i Kommuneplan 2016

Hvidovre Kommune forbereder udarbejdelsen af et forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområdet ved Landlystvej og en ny lokalplan for ejendommen på Landlystvej 42, der giver mulighed for at opføre boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger på denne ejendom. Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsen af området fra erhvervsformål til blandet byområde.
6. december 2016

Med denne invitation vil vi give mulighed for at grundejere, virksomhedsejere, naboer og andre interesserede kan kommentere intentionerne med kommuneplantillægget og komme med forslag eller idéer, der kan inddrages i den kommende planlægning for ejendommen.

Erhvervsområdet omfatter ejendommene på Landlystvej 34, 42 og 44. Dette område er i Kommuneplan 2016 benævnt område 1A3. I rammerne for område 1A3 er området planlagt til erhvervsområde med mulighed for at indpasse lettere industri, en gros- og lagervirksomhed samt kontor- og serviceerhverv. 

Kommunalbestyrelsen overvejer at lade hele erhvervsområdet 1E3 udgå af kommuneplanen og i stedet lade de tre ejendomme indgå i et nyt område til blandet byområde. Det vil betyde, at der i dette område fremover vil kunne lokalplanlægges for boliger, offentlige formål samt administrations- og serviceerhverv, men ikke for produktionserhverv (industri og værksteder).

Debatoplæg til forudgående høring (pdf) 

 

Offentlig høring
I perioden 6. december 2016 – 17. januar 2017 kan du sende dine idéer, forslag og kommentarer til Hvidovre Kommune.

Herefter vil Kommunalbestyrelsen vurdere de indkomne tilkendegivelser, og på denne baggrund beslutte sig for, hvilket indhold det efterfølgende kommuneplantillæg skal have. Vi forventer efterfølgende at fremlægge et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan samtidig i offentlig høring.

Send dine synspunkter til os senest den 17. januar 2017.

For en sikkerheds skyld opfordrer vi dig til at sende dit høringssvar elektronisk via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk. Herfra bliver alle e-mails videresendt til Plan- og Miljøafdelingen. Du kan dog stadig vælge at sende en e-mail til kmv@hvidovre.dk, lige som du kan sende et brev til følgende adresse:

Hvidovre Kommune
Plan- og Miljøafdelingen
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre