Planstrategi 2015 vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 31. maj 2016 vedtaget Planstrategi 2016 endeligt.
6. juli 2016

Der er foretaget enkelte, mindre ændringer i strategien i forhold til den udgave, der var fremlagt i offentlig høring i perioden 12. januar - 8. marts 2016.

Planstrategi 2015 blev vedtaget endeligt med følgende ændringer/tilføjelser: 

  • Der foretages en delvis revision af kommuneplanen, idet emnet vindmøller under kommuneplanens tema ”Miljø og Forsyning” vil blive ændret
  • Tekstændring på side 9, andet afsnit, første sætning, under "Klima og bæredygtighed"
  • Tekstændring på side 10, sidste afsnit, under "Planstrategi og Kommuneplanen".


Planstrategi 2015 (pdf)