Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til regulativer for affald i høring

Teknik- og Miljøudvalget har den 1. juni 2016 godkendt forslag til nye regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald
15. juni 2016
Forslagene er i høring fra 21. juni til 16. august 2016.

Baggrunden for udarbejdelsen af de nye regulativer er, at der er sket ændringer i Hvidovre Kommunes affaldsordninger samt ændringer i lovgivningen. 

Forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald (pdf).

Forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald (pdf).

Her kan du se nogle af ændringerne i regulativerne:

Regulativ for husholdningsaffald

 • Genbrugsordningen for haveboliger med to-kammerbeholdere til papir, plast, glas og metal er nu udførligt beskrevet i regulativet.
 • Den eksisterende genbrugsordning for etageboliger (sortering af papir, pap og glas) bliver suppleret med ordninger for sortering af metal og plast.
 • Borgere kan bruge godkendte ordninger for brugt emballage og kasserede produkter frem for at benytte de kommunale ordninger (fx producenters indsamling af brugte kaffekapsler). 
Regulativ for erhvervsaffald
 • Organisk affald fra restauranter, storkøkkener, detailhandlen m.v. skal sorteres fra det øvrige affald og sendes til genanvendelse. 
 • Virksomheder – uanset hjemkommune – kan nu bruge genbrugspladserne i I/S Amager Ressourcecenters opland. 
 • Kommunale institutioner får pligt til at benytte de kommunale indsamlingsordninger for pap, papir, plast, glas og metal.
 • Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen tilladelse til at opdatere regulativets bilag 3 med definitioner, hvor det er nødvendigt.
Begge regulativer
 • Krav om, at visse nedrivnings- og renoveringsarbejder og dets bygge- og anlægsaffald skal anmeldes.
 • Krav om, at screene for PCB-holdige materialer ved nedrivning og renovering af bygninger opført i perioden 1950-1977.
 • Fastsættelse af vægtgrænser for sække, beholdere og container.
 • Kommunalbestyrelsen giver forvaltningen tilladelse til at opdatere regulativernes bilag 2 om godkendte beholdere.
 • Tilpasning til en række mindre ændringer af lovgivningen, herunder fx henvisninger til love og bekendtgørelser.
 • Enkelte redaktionelle ændringer.
Høringssvar sendes enten som e-mail til affald@hvidovre.dk eller som brev til Hvidovre Kommune, Vej- og Parkafdelingen, Høvedstensvej 19-21, 2650 Hvidovre.