Miljøgodkendelse Avedøre Idrætscenter

Avedøre Idrætscenter har fået midlertidig miljøgodkendelse til nyetableret spa
27. maj 2016

Hvidovre Kommune har meddelt miljøgodkendelse til drift af varmtvandsbassinet (spa) med tilhørende vandbehandlings- og kemikalie-doseringsanlæg til den offentlige svømmehal Avedøre Idrætscenter, Trædrejerporten 1A, 2650 Hvidovre. Det sker i henhold til § 3 i Svømmebadsbekendtgørelsen.

 

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Svømmebadsbekendtgørelsen § 13, stk. 5.

 

Miljøgodkendelsen kan læses her: 136827-16_v1_Midlertidig miljøgodkendelse af nyetableret spa Avedøre Idrætscenter Trædrejerporten 1A