offentlig høring af ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan udarbejdet for virksomheden NTG Terminals A/S
29. april 2016

I forbindelse med etablering af lagerfaciliteter for en større mængde katalysatorprodukter på virksomheden NTG Terminals A/S beliggende på adressen Hammerholmen 47 - 49, 2650 Hvidovre, er der udarbejdet en ekstern beredskabsplan. Planen er udarbejdet til brug for beredskabet i tilfælde, hvor en brand kan påvirke katalysatorprodukterne, eller hvis der sker et større spild af katalysatorprodukter.

 

Oplaget af katalysatorprodukter er underlagt Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Sevesodirektivet). Der skal efter Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen) udarbejdes en ekstern beredskabsplan for virksomheden og denne skal i offentlig høring.

Beredskabsplanen kan læses her

 

Høringssvar skal SENEST MANDAG 6. JUNI 2016 KL. 12.00 indsendes til Hovedstadens Beredskab på hbr@hbr.dk.