Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse – Hvidovre Genbrugsplads

Hvidovre Kommune har meddelt midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse til Hvidovre Genbrugsplads
7. april 2016

Hvidovre Kommune har meddelt midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Hvidovre Genbrugsplads, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre.

I tillægget gives der tilladelse til, at der gennemføres et etårigt forsøg med døgnåbent.

Materiale der har ligget til grund for sagens behandling, kan ses ved henvendelse til Kultur, Miljø & Vækst, kmv@hvidovre.dk.

Tillægget til miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af klageberettigede og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. En eventuel klage sendes via Klageportalen på www.borger.dk (nyt vindue) eller www.virk.dk (nyt vindue) til Hvidovre Kommune.

Klagen skal via Klageportalen være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt dvs. den 4. maj 2016. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (nyt vindue).