Forhøring af VVM-undersøgelse om opstilling af store vindmøller på Avedøre Holme

I perioden fra den 25. april til den 30. maj 2016 gennemfører Hvidovre Kommune en forhøring om udarbejdelsen af den kommende VVM-redegørelse.
25. april 2016

Hvidovre Kommune bistår HOFOR A/S med at undersøge muligheden for opstilling af store vindmøller på Avedøre Holmes østside. Før en beslutning om opstilling kan træffes, skal HOFOR A/S gennemføre en lovpligtig undersøgelse og vurdering af møllernes virkninger på miljøet (VVM-redegørelse). I øjeblikket er VVM-undersøgelsens indhold og temaer ved at blive fastlagt. 

I den forbindelse inviteres borgere, organisationer, virksomheder og andre interesserede til at bidrage med ideer og synspunkter til den kommende VVM-undersøgelse. Til forhøringen er der udarbejdet et debatoplæg, som redegør for de forhold, der vil blive undersøgt nærmere. 

Der afholdes endvidere borgermøde 12. maj 2016 kl. 18:00 i Multihuset, Høvedstensvej 45, hvor HOFOR A/S og Hvidovre Kommune vil fortælle om projektet og besvare spørgsmål.

Forhøringssvar kan afgives frem til 30. maj 2016. 

Send dine kommentarer, ændringsforslag og idéer via e-mail til kmv@hvidovre.dk. Du kan også sende dit høringssvar som et almindeligt brev til følgende adresse: Kultur, Miljø & Vækst, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Debatoplæg om vindmøller på Avedøre Holme (pdf)

Spørgsmål og svar (pdf)