Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Planstrategi 2015 - Det bæredygtige forstadsliv

Kommunalbestyrelse har 15. december 2015 vedtaget at sende forslag til Planstrategi 2015 for Hvidovre Kommune i offentlig høring. Høringsperioden løber fra den 12. januar til den 8. marts 2016.
12. januar 2016

"Det Bæredygtige Forstadsliv" er titlen på planstrategien for Hvidovre Kommunes udvikling. Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Hvidovre Kommunes udvikling. 

Planstrategien bygger på Kommunalbestyrelsens vision om Hvidovre som "Børnenes og Familiernes By", hvilket har været pejlemærket for udarbejdelsen. Bæredygtighedsstrategien Lokal Agenda 21 er integreret i Planstrategi 2015. Det skal sikre, at Hvidovre udvikler sig i en bæredygtig retning indenfor områderne miljø, biologisk mangfoldighed og byudvikling, samt at borgere og erhvervsliv inddrages i beslutningsprocesserne. 

Planstrategi 2015 har tre temaer: 

  • Børnenes og Familiernes By
  • Erhvervslivets By
  • Den Grønne og Blå By

Planstrategien kan downloades som et pdf-dokument herunder. Du kan også læse planstrategien på kommunens biblioteker og i Borgerservice på Rådhuset.

Forslag til Planstrategi 2015 (pdf)

Høringssvar kan afgives frem til 8. marts 2016. Send dine kommentarer, ændringsforslag og idéer via e-mail til kmv@hvidovre.dk. Du kan også sende dit høringssvar som et almindeligt brev til følgende adresse: Kultur, Miljø & Vækst, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.


Miljøvurdering af Planstrategi 2015

Hvidovre Kommune har vurderet, om Planstrategi 2015 skal undergå miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har vurderet, at planstrategien ikke skal miljøvurderes. Planstrategien har et overordnet og strategisk sigte, og fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser. Det er dermed ikke en plantype, der skal miljøvurderes, jævnfør bekendtgørelsens § 1, stk. 3. Dette vil i stedet ske gennem den efterfølgende kommune- og lokalplanlægning, der konkretiserer strategiens indhold.

Klagevejledning

Fravalget af miljøvurdering af Planstrategi 2015 kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Eventuel klage skal senest 4 uger efter planstrategiens offentliggørelse, dvs. senest den 8. februar 2016, sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Det koster et gebyr på 500 kr. at klage. 

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.