Landzoneansøgning om udvidelse af Hvidovre Strand

Forudgående høring om landzonetilladelse til udvidelse af Hvidovre Strand i perioden 12. - 25. januar 2016.
12. januar 2016

Hvidovre Kommune har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til udvidelse af Hvidovre Strand ved Lodsparken. Forinden sagen forelægges for Teknik- & Miljøudvalget, med henblik på at der gives landzonetilladelse, skal ansøgningen i henhold til planlovens § 35 sendes i offentlig høring i 14 dage. 

Ansøgningen og diverse tilladelse/bemærkninger fra øvrige myndigheder kan ses herunder.

Ansøgning om landzonetilladelse (pdf)

Miljø- og Fødevareministeriet/Kystdirektoratet – tilladelse til terrænændring (pdf)

Naturstyrelsen – ingen bemærkninger til udvidelse af strand (pdf)

Fredningsnævnet – dispensation til udvidelse af Hvidovre Strand (pdf)