VVM-pligt ved opstilling af store vindmøller på Avedøre Holme

Hvidovre Kommune har afgjort, at et projekt for opstilling af store vindmøller på Avedøre Holme er VVM-pligtigt. Det skyldes, at der ønskes opstillet vindmøller med en større totalhøjde end 80 m.
17. december 2015

HOFOR A/S har 14. december 2015 fremsendt anmeldelse om opførelse af tre vindmøller på den østlige del af Avedøre Holme. De ønskede vindmøller har hver en totalhøjde på 148-150 meter. 

Vindmøller med en totalhøjde på over 80 meter er opført i VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 38, og er derfor underlagt VVM-procedure jævnfør bekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Hvidovre Kommune har derfor dags dato meddelt anmelder, at projektet er VVM-pligtigt.

Anmeldelse af 14. december 2015 (pdf)

Afgørelse om VVM-pligt af 17. december 2015 (pdf)