Forslag til VVM-redegørelse for udbygning af Hvidovre Hospital

Hvidovre Kommune fremlægger et forslag til vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for udbygning af Hvidovre Hospital. VVM-redegørelsen fremlægges i offentlig høring indtil den 14. januar 2016.
19. november 2015

Under fællesnavnet Nyt Hospital Hvidovre er der en række bygge- og anlægsprojekter, som Region Hovedstaden har planlagt frem til 2020 på Hvidovre Hospital. De omfatter navnlig en større udbygning af hospitalet og anlæg af yderligere parkeringspladser på ejendommen.

Region Hovedstaden anmeldte i december 2014 de påtænkte bygge- og anlægsarbejder til Hvidovre Kommune i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Udvidelserne har en sådan karakter, at kommunen har vurderet, at der skal udarbejdes og offentliggøres en VVM-redegørelse.

Dette forslag til VVM-redegørelse fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 19. november 2015 til den 14. januar 2016. 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til VVM-redegørelsen. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af sagen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 14. januar 2016, kl. 12.00. 

Send dem via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til ktma@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

VVM-redegørelse for udbygning af Hvidovre Hospital (pdf)

VVM-anmeldelse for Hvidovre Hospital (pdf)