Risikostyringsplan for Køge Bugt 2015

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Risikostyringsplan for Køge Bugt. Planen handler om, hvordan Hvidovre Kommune i perioden 2016 - 2020 vil håndtere risikoen for oversvømmelser ved stormflod.
2. november 2015

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Risikostyringsplan for Køge Bugt. Planen handler om, hvordan Hvidovre Kommune i perioden 2016 - 2020 vil håndtere risikoen for oversvømmelser ved stormflod. Efter planen vil Hvidovre Kommune først og fremmest afklare, hvor kystsikringen på længere sigt skal udformes og om der er mulighed for etablering af en sammenhængende regional løsning, der omfatter hele hovedstadsområdet.

Risikostyringsplan for Køge Bugt 2015 (pdf)

Klagevejledning

Efter bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet kan planens indhold påklages til Kystdirektoratet. Send klagen til Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, eller som e-mail til kdi@kyst.dk. 

Eventuelt klage skal indsendes skriftligt senest 30. november 2015.