Nu opdaterer vi Fjernvarmecentralen Avedøreholmes miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen til Fjernvarmecentralen Avedøre Holme skal ifølge miljøreglerne gennemgås og opdateres. Hvidovre Kommune har sat arbejdet i gang og alle har ret til at se og kommentere sagen.
11. november 2015
Hvidovre Kommune offentliggør hermed at vi som tilsyns- og godkendelsesmyndighed indleder arbejdet med at revurdere miljøgodkendelse til Fjernvarmecentralen Avedøre Holme, Nordholmen 1, 2650 Hvidovre.

Det sker efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41, med tilhørende bekendtgørelser.

Alle der har interesse i sagen må se og kommentere sagens akter. Henvendelse, spørgsmål og kommentarer skal sendes til: 

Hvidovre Kommune
Plan- og Miljøafdelingen
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre
E-mail: ktma@hvidovre.dk 

Ved ønske om aktindsigt vil materialet blive tilsendt elektronisk efter senest 2 uger.

Alle kan inden for 2 uger fra offentliggørelsen af den revurderede miljøgodkendelse få tilsendt udkast til afgørelsen, når dette foreligger, og enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.