Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Høring om dispensation fra nye regler om luftforurening

Hvidovre Kommunes udkast til dispensation for overholdelse af nye emissionsgrænseværdier for udledning til luft til Fjernvarmecentralen Avedøre Holme, Nordholmen 1 (FAH) er nu i offentlig høring indtil 21. december 2015.
23. november 2015
Hvidovre Kommune påtænker, at meddele dispensation til FAH fra de nye miljøkrav for udledning af bl.a. svovl til luften indtil 31/12-18. Det sker efter reglerne om revurdering af miljøgodkendelser i miljøbeskyttelseslovens § 41 med tilhørende bekendtgørelser og ”Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg”. 

Baggrunden for at meddele dispensation er at Hvidovre Kommune vurderer, at FAH arbejder seriøst for at forbedre sin udledning af forurenende stoffer til luften samt med at reducere udledningen af CO2. De teknologier FAH påtænker at indføre er relativt nye og uafprøvede i Danmark. Derfor vurderer Hvidovre Kommune, at FAHs ansøgning om dispensation indtil slutningen af 2018 er et rimeligt og realistisk tidsrum for FAH til at gennemføre de nødvendige tekniske, økonomiske og miljømæssige analyser til at kunne træffe beslutning om valget af fremtidig brændselsvalg og fyringsteknologi. Den 31. december 2018 skal FAH således overholde de skrappere grænseværdier enten ved at have indført renere teknologi eller alternativt tage centralen ud af drift.
 
Alle der har interesse i sagen må se sagens akter. Enhver kan inden for 2 uger fra denne offentliggørelse få tilsendt udkastet dispensation/revurderet miljøgodkendelse, og alle har ret til at kommentere udkastet til afgørelse inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af udkastet.

Høringssvar skal sendes elektronisk til Hvidovre Kommune, Plan- og Miljøafdelingen på e-mail ktma@hvidovre.dk, så det er os i hænde senest den 21. december 2015.