Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Miljøgodkendelse til AV Miljø

Hvidovre Kommune har meddelt miljøgodkendelse til AV Miljø
8. juli 2015

Hvidovre Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre.

Miljøgodkendelsen omfatter udtagning og håndtering af shredderaffald med henblik på udsortering af affaldsfraktioner til genanvendelse og energiudnyttelse, samt bortskaffelse af restfraktioner.

AV Miljø’s eksisterende miljøgodkendelse indeholder ikke tilladelse til de nye aktiviteter, hvorfor det er nødvendigt med et tillæg til miljøgodkendelse til de påtænkte aktiviteter.

Klagevejledning

Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af klageberettigede og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagen. En eventuel klage sendes via Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk til Hvidovre Kommune.

Klagen skal via Klageportalen være kommunen i hænde senest den 12. august 2015. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3 uger efter klagefristens udløb til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagende afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.