Forslag til Hvidovre Kommunes vandhandleplan

Forslag til Hvidovre Kommunes vandhandleplan er fremlagt til offentlig høring i perioden 20. marts 2015 til 8. juni 2015.
20. marts 2015
I denne periode kan du komme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelse til forslaget. Herefter vil Kommunalbestyrelsen vurdere de indkomne høringssvar, og på denne baggrund beslutte sig for den endelige udformning af vandhandleplanen der offentliggøres senest den 30. oktober 2015.


Hvidovre Kommunes vandhandleplan beskriver indsatser for at skabe et godt vandmiljø i perioden 2009 – 2015. Natur- og miljøklagenævnet underkendte Statens vandplaner. Derfor er de væsentligt forsinket og grundlaget for de kommunale vandhandleplaner er ændret. Det er ligeledes baggrunden for at vandhandleplanen først på nuværende tidspunkt kan sendes i offentlig høring.

Hvidovre Kommunes vandhandleplan (pdf)


Vi skal have modtaget dine synspunkter senest den 8. juni 2015. For en sikkerheds skyld opfordrer vi dig til at sende dit høringssvar elektronisk via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk. Herfra bliver alle e-mails videresendt til Plan- & Miljøafdelingen. Du kan dog stadig vælge at sende en e-mail til ktma@hvidovre.dk, lige som du kan sende et brev til Hvidovre Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.