Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 229 for Hvidovre Hospital og kollegium

Kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til Lokalplan 229 for Hvidovre Hospital og kollegium.
3. marts 2015

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af forslaget. Vi skal have dine bemærkninger senest den 27. april 2015. 

Send dem via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til ktma@hvidovre.dk, eller pr. brev til Hvidovre Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Forslag til Lokalplan 229 (pdf)Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.


Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. Kommunen har vurderet, at planforslaget er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Miljøvurderingen er afgrænset på baggrund af en forudgående screening/scoping og omfatter temaerne "Arkitektonisk arv (bevaringsværdige bygninger)" og "Energiforbrug". Kommunen har samtidig vurderet, at der ikke er andre berørte myndigheder.

Miljøvurderingen er fremlagt i offentlig høring indtil den 27. april 2015, samtidigt med forslaget til Lokalplan 229.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til miljøvurderingen. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af miljøvurderingen og forslaget til Lokalplan 229. 

Send dine bemærkninger via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til ktma@hvidovre.dk, eller pr. brev til Hvidovre Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Miljørapport af forslag til Lokalplan 229