Forslag til ny kultur- og fritidspolitik

Forvaltningen har i løbet af det sidste halve år arbejdet på en ny Kultur- og Fritidspolitik, som skal være gældende de næste 4 år frem.
5. januar 2015

Den ny politik tager udgangspunkt i Hvidovre Kommunes vision, hvor det fremhæves, at Hvidovre skal være "Børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv", og udfolder sig over fire overordnede tematiske overskrifter:

  • Vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre og mere
  • Vi vil udvikle talenter
  • Vi vil udvise mod og gå nye veje
  • Vi vil understøtte begejstring

Udover de fire overskrifter er begreberne Folkeoplysning og Det aktive medborgerskab gennemgående temaer i politikken.

Læs forslag til kultur- og fritidspolitik (pdf)

Eventuelle bidrag sendes til én eller begge nedenstående mailadresser senest fredag den 30. januar 2015:
aws@hvidovre.dk
hvn@hvidovre.dk