Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Nyt forslag til kommuneplantillæg for Avedøre Landsby

Kommunalbestyrelsen offentliggør Forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009 for Avedøre Landsby
2. december 2014
Forslaget til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 2. december 2014 til den 30. januar 2015. 

I denne periode kan du komme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelse til planforslaget. 

Herefter vil Kommunalbestyrelsen vurdere de indkomne høringssvar, og på denne baggrund beslutte sig for, om planforslaget skal vedtages endeligt. I forbindelse med den endelige vedtagelse kan Kommunalbestyrelsen beslutte sig for at foretage ændringer i kommuneplantillægget. 

Vi skal have modtaget dine synspunkter senest den 30. januar 2015, kl.12.00. For en sikkerheds skyld opfordrer vi dig til at sende dit høringssvar elektronisk via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk. Herfra bliver alle e-mails videresendt til Plan- & Miljøafdelingen. Du kan dog stadig vælge at sende en e-mail til bt@hvidovre.dk, lige som du kan sende et brev til Hvidovre Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. 

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009 for Avedøre LandsbyMiljøvurdering
Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillæg er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 2.

Kommuneplantillægget fastlægger kun anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, som alene indeholder en mindre ændring – og det vurderes derfor, at ændringen ikke får væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplantillægget muliggør heller ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.


Efter planlovens § 58, stk. 1, kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter planloven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

Klage skal være indgivet inden tirsdag d. 30. januar 2014.

Du kan klage på to forskellige måder: 
  • Gennem Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk – søg efter ’Klageportal’.
  • Send en mail eller et brev til Hvidovre Kommune, der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Send klagen til bt@hvidovre.dk eller som brev til Hvidovre Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.