Ophævelse af bevaringsværdi Sydkærsvej 75

Hvidovre Kommune har modtaget en ansøgning om at ophæve bevaringsværdien med henblik nedrive beboelsesbygningen på Sydkærsvej 75.
29. september 2014

Ophævelse af bevaringsværdi og nedrivning af bevaringsværdig bygning på Sydkærsvej 75

Hvidovre Kommune har modtaget en ansøgning om at ophæve bevaringsværdien med henblik nedrive beboelsesbygningen på Sydkærsvej 75.

 

Bygningen er opført i 1937, og er derfor optaget som bevaringsværdig i Kommuneplan 2009. Bygningen er vurderet til bevaringsværdien 3 i SAVE-systemet, dvs. middelhøj bevaringsværdi.

Efter bygningsfredningslovens § 18 må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort og Kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om det efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen. Ved offentliggørelsen skal kommunen give foreninger og borgere en frist på 4-6 uger til at fremsætte indsigelser mod nedrivningen.

Eventuelle bemærkninger til nedrivningen skal fremsendes til Hvidovre Kommune, Multihuset, Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre, eller via e-mail til bt@hvidovre.dk og være kommunen i hænde senest Torsdag den 6. november 2014 kl. 12.00. Sagens akter kan ses i Multihuset, Receptionen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.