Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 134

Kommunalbestyrelsen offentliggør forslag til Lokalplan 134 for et boligområde ved Landlystvej og Femagervej. Forslaget er i offentlig høring indtil den 25. november 2014.
30. september 2014

Lokalplanen omfatter et eksisterende boligområde med parcelhuse og rækkehuse.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslagene. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslagene.

Vi skal have dine bemærkninger senest den 25. november 2014.

Send dem via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til bt@hvidovre.dk, eller pr. brev til Plan- og Miljøafdelingen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Forslag til Lokalplan 134 (pdf)


Midlertidige retsvirkninger 

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.
 
Miljøvurdering 
Planforslaget er blevet screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2. 

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse. Klagen skal sendes til Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, der sørger for at sende klagen videre. Kommunen skal have modtaget din klage senest den 10. juni 2014. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på kr. 500. Læs mere om gebyrreglerne på klagenævnets hjemmeside, nmkn.dk