Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Nyt forslag til kommuneplantillæg for Dybenskærhave

Kommunalbestyrelsen offentliggør Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 for plejecentret Dybenskærhave
13. maj 2014

Hvidovre Kommune fremlægger i perioden fra den 13. maj til den 22. juli 2014 forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009 i offentlig høring. Kommuneplantillægget vedrører plejecentret Dybenskærhave på Byvej 223.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget.

Vi skal have dine bemærkninger senest den 22. juli 2014.

Send dem via digital post på hvidovre.dk eller borger.dk, som mail til bt@hvidovre.dk, eller pr. brev til By- og Teknikforvaltningen, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009

 

Miljøvurdering

Planforslaget er blevet screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr. 3 og § 4, stk. 2.

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse. Klagen skal sendes til Hvidovre Kommune, By- og Teknikforvaltningen, der sørger for at sende klagen videre. Kommunen skal have modtaget din klage senest den 10. juni 2014. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på kr. 500. Læs mere om gebyrreglerne på klagenævnets hjemmeside, nmkn.dk